top of page
Topadvies vastgoed expert

TARIEVEN VAN TOPADVIES

EEN SCHATTINGSVERSLAG

Als onafhankelijk expertisebureau inzake vastgoed zijn wij gespecialiseerd in de opmaak van gefundeerde en gedetailleerde schattingsrapporten, en dit voor alle types onroerende goederen (zowel residentieel-, commercieel- als industrieel / bedrijfsmatig vastgoed).

Wij leveren schattingsrapporten af bij:

  • Familiale verdelingen (schenking, erfenis, echtscheiding, uit

  • onverdeeldheid treden ...)

  • De aan- of verkoop van een onroerend goed

  • De aangifte van een nalatenschap bij de Vlaamse Belastingdienst

  • (Vlabel)

  • Gerechtelijke dossiers (o.a. schattingen op vraag van de

  • vrederechter)

  • In- of uitbrengen van vastgoed in vennootschappen

  • Actualisatie (5-jaarlijks) van uw onroerend patrimonium

  • Fiscale herschattingen

Gerechtelijke schattingsopdrachten en VLABEL taxaties vragen om een uitgebreide beschrijving, foto’s, plannen of schetsen, plus alle relevante toelichtingen.

PRIJS EPC

Alle kosten inbegrepen (btw, verplaatsingskosten, et cetera). Prijzen zijn inclusief btw en enkel geldig voor woongebouwen in Vlaanderen. Indien verschillende woonunits in het gebouw aanwezig zijn (bijvoorbeeld studio's of appartementen) dient u één EPC per woonunit aan te vragen. 

Als er gelijktijdig minimum 3 simultane opdrachten worden aangevraagd in hetzelfde gebouw wordt een korting toegekend op de totaal prijs.

vastgoedexpert

WAT KOST EEN VLABEL SCHATTING?

De kostprijs van een VLABEL schatting door een erkend schatterexpert is afhankelijk van het type van onroerend goed (woning, appartement, bouwgrond, et cetera). De motivatie voor het bepalen van de vastgoedwaarde wordt bij een VLABEL schatting uitvoerig onderbouwd in een gedetailleerd taxatieverslag. Zowel in het plaatsbezoek als de administratieve opmaak van het verslag kruipt behoorlijk wat tijd.

 

Wenst u de kostprijs van een VLABEL schatting te weten?

Dan raden wij u aan telefonisch met ons contact op te nemen of een e-mail te sturen. Gelieve steeds het adres van het te waarderen goed en het kadastrale perceelnummer te vermelden.

ALLERLEI

In gespecialiseerde of omvangrijke dossiers kan het toe te passen tarief verlaagd worden. Dat kan bijvoorbeeld in functie van de werkelijke tijdsbesteding of de aard en omvang van de goederen.

Actualisatie van een relatief recente opdracht, of een beperkt advies, kan forfaitair van € 150 + 21% btw. Gelieve u hierover steeds vooraf te informeren.

contacteer ons

EEN SCHATTING VOOR SUCCESSIEAANGIFTE, EEN VLABEL ERKENDE SCHATTING, DOET U BEROEP OP DE EXPERTISE VAN TOPADVIES. CONTACTEER ONS EN GENIET VAN ONZE SNELLE EN PROFESSIONELE SERVICE.

bottom of page