top of page
Topadvies vastgoed expert

MARC TEULINGHX VAN TOPADVIES IS ERKEND VASTGOEDDESKUNDIGE-EXPERT

TOPADVIES: VASTSTELLINGEN HUUR- EN BOUWSCHADE VOOR HOVEN, RECHTBANKEN EN DERDEN

Marc Teulinghx is opgenomen in het nationaal register van gerechtsdeskundigen. Als gerechtsdeskundige aanvaardt Marc Teulinghx opdrachten van hoven, rechtbanken, banken en derden.

  • Plaatsbeschrijvingen bij de intrede en uittrede van huurders

  • Opstellen van alle huurovereenkomsten

  • Vaststelling van huurschade

  • Vaststelling van bouwschade

vastgoedexpert

TOPADVIES IS GEBETEN DOOR COMPLEXE DOSSIERS

Onze samenleving is complex en juridische besluitvormingsprocessen zijn niet eenvoudig. Rechters, arbiters of verzekeraars vellen vaak een oordeel op basis van de conclusies van een expert. Hierbij moet het deskundigenbewijs ook objectief en van een hoogstaande kwaliteit zijn. De vraagstukken die deskundigen voorgelegd krijgen, zijn immers niet eenvoudig.

 

Om deze problemen het hoofd te bieden, heeft de wetgever via de wet van 10 april 2014 een nationaal register van gerechtsdeskundigen ingesteld. De vereiste juridische kennis die nodig is om opgenomen te worden in dit nationaal register werd in het KB van 30 maart 2018 bepaald.

contacteer ons

GESCHILLEN OVER VASTGOED, DAARVOOR HEEFT U EEN VASTGOEDDESKUNDIGE-EXPERT NODIG.
CONTACTEER MARC TEULINGHX VOOR EEN AFSPRAAK!

bottom of page