top of page
Topadvies vastgoed expert

TOPADVIES TAXEERT UW VASTGOED

SCHATTINGEN VAN GROND, WONING, APPARTEMENT EN ANDER VASTGOED

Het laten opstellen van een schatting kan omwille van verscheidene redenen nodig zijn. Denk maar aan een hypotheekwaarborg, een nalatenschap of familiale regelingen. Het taxeren van vastgoed lijkt eenvoudig, maar dit is echter schijn. De waarde van uw vastgoed is afhankelijk van verschillende factoren, zoals type, afmetingen, ligging, ouderdom en de staat van het goed. Op elke waardering maken wij een vermelding van de markt waarde van het goed, net zoals de waarde bij een gedwongen verkoop. Wij verhelderen graag het onderscheid tussen deze waarden.

EEN CORRECTE SCHATTING VAN UW ONROEREND GOED DANKZIJ TOPADVIES

Topadvies maakt van uw onroerend goed altijd een correcte schatting op. De specialiteit van Topadvies zijn waardebepalingen (ook wel schattingen, taxaties of waarderingen genoemd). Marc Teulinghx maakt schattingen voor onder andere verdelingen, vereffeningen, hypothecaire leningen, schenkingen, nalatenschappen, onteigeningen en de verkoop en aankoop van onroerend goed.

Marc Teulinghx biedt een vakkundige waardering van:

 • Gronden

 • Woningen

 • Appartementen

 • Residentieel vastgoed

 • Commercieel vastgoed

 • Handelshuizen

 • Industriële gebouwen

DAARNAAST KAN U BIJ MARC TEULINGHX TERECHT VOOR GEMOTIVEERDE VERSLAGEN IN VERBAND MET:

 • Aankoop en verkoop van vastgoed

 • Aangifte van nalatenschappen (VLABEL)

 • Vereffeningen en verdelingen

 • Inbrenging in een vennootschap

 • Gerechtelijke opdrachten

coördineren van bouwprojecten

VLABEL TAXATIES
EEN CORRECTE EN SNELLE AFHANDELING

Marc Teulinghx staat in voor VLABEL taxaties. Een VLABEL taxatie is een waardebepaling van onroerende goederen die als bindend en correct wordt beschouwd. Voorwaarde hiervoor is dat deze opgesteld is door een erkend schatterexpert volgens de vereisten van het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen. Een erkende VLABEL taxatie geeft u de zekerheid dat u een correct bedrag doorgeeft aan de Vlaamse Belastingdienst.

Als u dit verslag meestuurt met de aangifte van de nalatenschap is dit bindend voor de fiscus en de erfgenamen/opdrachtgevers.

contacteer ons

VASTGOEDSCHATTINGEN, DAT IS VAKWERK. DANKZIJ EEN ERKENDE SCHATTING OF VLABEL TAXATIE BENT U ZEKER VAN UW STUK. TOPADVIES VOERT HONDERD SCHATTINGEN PER JAAR UIT. CONTACTEER ONS VANDAAG VOOR MEER INFORMATIE.

bottom of page